İLETİŞİM Tüm sorularınız ve randevu hakkında bilgi almak için.

Metalift

mEtA-Lift Yüz Gençleştirme Ameliyatı nedir?

mEtA-Lift Prof Dr Emrah Arslan tarafından isimlendirilen ve uygulanan cerrahi bir yüz gençleştirme yöntemidir. ‘Yükseltmenin Ötesinde’ olarak da tanımlanabilir.

Yüzümüzü üst, orta, alt  ve boyun olarak bölgelere ayrıdığımızda, tek bir ameliyat yöntemi tüm bu bölgeleri düzeltmekte başarılı olmamaktadır. 

Klasik yüz germe ameliyatında, saçlı deriden başlayıp kulak önünden geçen ve kulak memesinin çevresinden dönülerek kulak arkasına uzanan bir kesi yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra, kimi cerrahlar sadece fazla deriyi çıkarıp ilk anda bir gerginlik yaratacak şekilde bir ameliyatı tercih ederken,yapılan işlemin kalıcılığı bu yöntemle uzun sürmemektedir.  

Diğer bir yöntem, derinin kaldırılmasından sonra alttaki kas yapılarının kendi üzerine katlanarak dikişlerle gerilmesidir. Bu şekilde alınan sonuç ilkine nazaran daha uzun süreli olmaktadır. Bir diğer yaklaşımda, alttaki kas dokusu kesilerek yukarı doğru yeni bir yere tespit edilmekte ve bu şekilde iyileşme sağlanmaktadır ki, bu yöntem diğer ikisine göre daha uzun etkilidir. Derin plan diye isimlendirilen yöntemde ise, kas dokusu alttaki yapılardan sarkmanın yönüne göre planlanan doğrultuda kaldırılmakta, boyun da dahil olmak üzere bütün yer değiştiren dokular yeni yerlerine dikişlerle tutturulmakta ve tam manasıyla bir yükseltme-germe işlemi yapılmaktadır. Boyun ve çene hattı tamamen, ve orta yüz kısmen bu işlemden fayda görmektedir. Orta yüzdeki yağ dokuları ise daha derin yerleşimde olduklarından bu ameliyatla bir miktar yükseltilebilmektedir.

Orta yüzdeki derin yağ dokularının yükseltilmesi işlemi ise endoskopik yöntemle daha etkin olarak sağlanabilir. Ancak endoskopik yöntem fazla derinin çıkarılması ve yüz-boyun kas yapılarının yukarı taşınmasında klasik ameliyat kadar etkili olmamaktadır. 

İşte MetA-lift yüz gençleştirme olarak tanımladığım yöntem, klasik yüz germe ameliyatı ile birlikte endoskopik yöntemin birlikte kullanımını anlatmaktadır.  Böylece her iki yöntemin güçlü tarafları birleştirilerek ameliyat etkinliğinin arttırılması ve sonuçların daha uzun süreli olması sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, kaş pozisyonunun değiştirlmesi (kaş kaldırma), göz şeklinin yanlara uzatılması (fox eye veya cat eye) ve şakak germe (temporal lift) de yapılabilmektedir.

Sonuç olarak, yüz ve boyun yapılarının dikkatli bir muayenesi, hangi işlemlerin yapılabileceğinin belirlenmesi en az yapılacak ameliyat kadar önemlidir. Bir kez daha altını çizerek belirtmeliyim ki, hangi hastanın hangi ameliyattan fayda göreceğinin belirlenmesi çok özel bir ayrıntıdır. Ameliyat sonuçları da her ne kadar öngörülebilir olsa da, yara iyileşmesi, beslenme alışkanlığı, yaşam tarzı gibi kişisel faktörler nedeniyle sonuçlar da kişiden kişiye bir ölçüde farklılık göstermektedir. 

Call Now ButtonHEMEN ARA